Professioneel inkomensbeheer: stop oplopende financiële problemen

Professioneel inkomensbeheer: klant blijft verantwoordelijk.

Inkomensbeheer

Als iemand vindt dat hij door allerlei omstandigheden tijdelijk of langdurig niet meer in staat is zijn financiën goed te beheren, kan hij een beroep doen op inkomensbeheer. Dit houdt in dat een onafhankelijke, professionele organisatie hem administratieve ondersteuning biedt. Stichting Opmaat is zo’n organisatie. We zijn aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

Bij inkomensbeheer maken we met de klant afspraken over het beheren van zijn financiën. We stellen in overleg met hem een budgetplan op, waarin we vastleggen wat de inkomsten en uitgaven zijn.
Aan inkomensbeheer ligt een vrijwillige overeenkomst tussen Stichting Opmaat en de klant ten grondslag. Hierin leggen we voorwaarden en afspraken met de klant vast. Via deze overeenkomst machtigt de klant Stichting Opmaat om zijn financiën te beheren. De klant kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. We hanteren daarbij een opzegtermijn van twee maanden.


Afhankelijk van de situatie van de klant kunt u het volgende van ons verwachten:

  • we openen op naam van de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening
  • we regelen dat de organisatie waarvan de klant het inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening stort. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige post naar Stichting Opmaat sturen. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en verzekeringsinstanties. De vaste lasten worden voortaan door Stichting Opmaat van de beheerrekening betaald
  • we regelen dat de klant leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven
  • we verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box 1
  • we vragen subsidies (zoals bijzondere bijstand), toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan
  • we regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties
  • de klant ontvangt periodiek bankrekeningoverzichten, zodat hij op de hoogte blijft van zijn financiële situatie.

Wat wordt van de klant verwacht?

De klant:

  • blijft verantwoordelijk voor de eigen financiën; Stichting Opmaat neemt beheertaken op zich
  • ondertekent de overeenkomst met betrekking tot het inkomensbeheer
  • stuurt financiële post die toch nog op het huisadres komt, door naar Stichting Opmaat.