Wie zijn wij

Stichting Opmaat begeleidt al meer dan 30 jaar mensen met psychische problemen of een verstandelijke beperking die niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen.

Rust op financieel gebied is vaak een belangrijke voorwaarde om tot oplossingen te komen. Stichting Opmaat kan die stabiliteit brengen door het beheer van financiële zaken voor korte- of lange duur over te nemen, óók wanneer er sprake is van een complexe schuldensituatie.

Dankzij onze ruime ervaring weten wij dat dat voor iedereen wat anders betekent. Waar de één wil loslaten waar het kan, zich (bijna) nergens mee wil of kan bemoeien, wil een ander juist zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen. Voor veel van hen zijn we bewindvoerder, anderen helpen we in de rol van inkomensbeheerder om hun financiële omstandigheden op orde te krijgen en te houden.

Deze opdracht brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.
We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten op de persoonlijke situatie van onze cliënten. We doen dit altijd met grote betrokkenheid, respectvol, open en eerlijk.

Onze Medewerkers

Je kunt vertrouwen op een deskundige, eerlijke dienstverlening vanuit een sterk netwerk en stevige achtergrond in de financiële, sociale en juridische wereld. Onze medewerkers hebben er bewust voor gekozen om hun kennis en ervaring in te zetten voor kwetsbaren uit onze samenleving.

“Samen met cliënt en zorgverleners het goede nóg beter doen.”
Helga Drouen-van Moorsel

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
h.drouen@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140713

“Rust op financieel gebied is vaak een belangrijke voorwaarde om tot oplossingen te komen.”

Nancy Brugmans-Vlassak

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
n.brugmans@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140704

“Bijdragen aan een zo normaal mogelijk leven van bijzondere mensen.”
Carola van Doorn

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
c.vandoorn@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140716

“Net kreeg ik nog ’n complimentje ““Je hebt er verstand van en je bent professioneel.. dat moge duidelijk zijn.” Mooi toch?”
Rob van Rijsingen

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
r.vanrijsingen@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140711

“Niet wachten totdat problemen ontstaan, maar proactief handelen om deze te voorkomen.”

Alex Wolffgramm

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
a.wolffgramm@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140702

“Ik stel orde op zaken als het jou te veel wordt.”

Willemijn Wormser

Bewindvoerder/Consulent inkomensbeheer
w.wormser@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140712

“Ik word er echt blij van als alles goed loopt bij m’n cliënten”
Anita van Gennip

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
a.vangennip@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140705

Je kunt vertrouwen op een eerlijke dienstverlening

Mark Vrijsen

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
m.vrijsen@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140709

“Fantastisch, wanneer twijfel en verzet plaatsmaakt voor blijdschap met mijn hulp, doordat er rust is in de financiën.”
Lon van Leuven

Bewindvoerder/Consulent Inkomensbeheer
l.vanleuven@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140713

“Respectvol, open en eerlijk, zijn de kernwoorden waaraan ik wil voldoen”

Debbie Hulsen

Assistent Bewindvoerder/Inkomensbeheer
d.hulsen@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140715

“Ik pas mijn dienstverlening aan op jouw persoonlijke situatie.”

 

Suzanne van der Velden

Assistent Bewindvoerder/ Inkomensbeheer
s.vandervelden@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140707

“Het verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.”

Wendy Heyliger

Assistent Bewindvoerder/Inkomensbeheer
w.heyliger@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140703

“Het is fijn werken bij een organisatie die om mensen geeft.”

Mieke Smulders

Financieel Administrateur
m.smulders@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140708

“Het belang van cliënten bij ons in de beste handen. Daar sta ik voor.”

Marcel Deijl

Directeur
m.deijl@stichtingopmaat.org

Tel: 0402140701

Aandacht

• Persoonlijk contact staat voor ons voorop. Wij realiseren ons dat achter iedere mail, ieder telefoongesprek een cliënt met een vraag of een wens staat. Wij reageren snel en zorgen ervoor dat we goed bereikbaar zijn.
• We verdiepen ons in zijn belevingswereld en begrijpen het belang van de vraag of de wens voor de cliënt.
• Wij hebben oprechte aandacht en interesse voor de cliënt en de aanleiding voor het contact. We luisteren goed naar de cliënt en zoeken waar mogelijk naar de vraag achter de vraag. Wij handelen nooit op de automatische piloot.
• Het contact met de cliënt is altijd respectvol, nooit belerend of uit de hoogte. Wij staan naast de cliënt, niet boven hem.
• We zijn gericht op communicatie mèt de cliënt. Dit doen we vanuit de kennis van de situatie, het dossier van de cliënt en op een manier waarin we rekening houden met zijn mogelijkheden en zijn beperkingen. Wij gebruiken makkelijke taal, korte zinnen, geen metaforen, geen vaktermen.
• We zoeken altijd naar oplossingen. Hoewel “nee-zeggen” tegen verzoeken deel uitmaakt van de praktijk van een bewindvoerder, ligt het in onze natuur om dingen mogelijk te maken, oplossingen te bieden. Wanneer wij iets niet zelf kunnen, gaan we op zoek naar mogelijkheden waarmee het wel mogelijk wordt. Daarin schuiven we zaken niet van ons af.
• We luisteren naar elkaar als collega’s of naar de zorgverleners van de cliënt. We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaars mening. We vragen om feedback en gebruiken deze om ons handelen waar nodig aan te scherpen of te veranderen.

Verantwoordelijk

• We realiseren ons dat we met het geld van een ander omgaan en handelen daar ook naar. We nemen geen onverantwoorde risico’s en stellen het lange termijn belang van de cliënt centraal;
• Wij zijn in staat zelfstandig te werken en zelf beslissingen te nemen. We nemen de verantwoordelijkheid voor ons werk, verschuilen ons niet achter procedures of gegeven opdrachten. We zijn proactief: wachten niet totdat er problemen ontstaan, maar handelen waar mogelijk om deze te voorkomen;
• Wij behoeden cliënten en collega’s voor verkeerde beslissingen. We laten hen niet in de steek bij problemen;
• Daar waar we zorgwekkende signalen krijgen over de gemoedstoestand of het gedrag van onze cliënten, concreet of bij een zogenaamd “niet-pluis-gevoel”, zullen we deze actief delen met de zorgverlener om waar mogelijk verslechtering van de omstandigheden van een cliënt te helpen voorkomen.
• We hebben binnen onze organisatie verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar we voelen ons verantwoordelijk voor de gehele organisatie en gedragen ons ook daarnaar. We zijn en voelen ons individueel verantwoordelijk voor het collectief.
• Als het nodig is spreken we elkaar aan op ons gedrag, ons handelen of ons gebrek daaraan. We ervaren dit niet als bedreigend of onvriendelijk, maar gebruiken het om ons eigen gedrag te verbeteren en om als team beter te worden.
• Wij behandelen onze cliënten en hun netwerk (zorgverleners, familie, etc.) eerlijk en gelijk. We respecteren de privacy van onze cliënten.
• We zijn consistent en voorspelbaar in ons gedrag, waardoor iedereen weet wat zij van ons kunnen verwachten. Afspraken en toezeggingen komen we na. Als ons dit niet lukt, zijn we daar eerlijk en open over;
• We verschuilen ons niet achter een collectieve verantwoordelijkheid, maar kunnen en willen individueel verantwoording afleggen. We zadelen anderen niet op met zaken waar wij verantwoordelijk voor zijn.

Gepassioneerd: Betrokken en toegewijd

• Wij werken met mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en kiezen hier bewust voor. Willen eraan bijdragen dat het goed met hen gaat en dat zij zo zelfstandig mogelijk zijn. We spreken hen graag en hebben plezier in de omgang met hen;
• Wij krijgen er een ‘kick’ van als cliënten, ondanks hun beperking, door onze begeleiding weerbaarder worden bij de omgang met geld en mede daardoor groeien in hun zelfstandigheid;
• We handelen vanuit vertrouwen, behandelen iedereen gelijk en zijn ervan overtuigd dat mensen kunnen leren;
• We vinden het fijn als mensen met psychische problematiek of een verstandelijke beperking én hun verwanten zich geen zorgen hoeven te maken over geld;
• We zijn maatschappelijk betrokken, zetten ons in voor een betere samenleving.
• We zetten graag een stapje extra voor onze cliënten.

Oplossing van jouw problemen begint hier

Waar kunnen wij je mee helpen? *

Graag reactie via *

Graag akkoord geven *

* Deze velden zijn verplicht

Contact

Boschdijk 621
5626 AA Eindhoven

Postbus 122
5600 AC Eindhoven

T 040 21 40 700
E info@stichtingopmaat.org

Gecertificeerd lid van

Branchvereninging

©2024 Stichting Opmaat | Privacy- en cookiebeleid | Ontwerp en realisatie: PC-NL B.V. Duiven