Bewindvoering (beschermingsbewind)

 

Bewindvoering is bedoeld om mensen te beschermen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om de eigen geldzaken te beheren. Als dat komt door psychische problemen, verstandelijke- of lichamelijke beperkingen of door schulden, kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Die helpt jou om de financiën weer op orde te krijgen en -te houden.

De bewindvoerder beheert jouw inkomsten en zorgt dat je rekeningen op tijd worden betaald, maar ook dat er geld opzij wordt gezet voor grotere uitgaven en dat er voor jou genoeg geld overblijft om boodschappen van te betalen (“leefgeld”). Al jouw geldzaken worden geregeld en jouw administratie wordt gedaan. Zo kunnen anderen geen misbruik van je situatie maken. Ook wordt de kans op (nieuwe) schulden kleiner.
Als er sprake is van schulden dan gaat de bewindvoerder samen met jou een plan van aanpak opstellen om deze schulden op te lossen.

Zo’n zogenaamd “beschermingsbewind” komt vaak tot stand na advies van een hulpverlenende organisatie of -van de familie. De rechter beslist of je onder beschermingsbewind komt te staan en wie uw bewindvoerder wordt. Zo kan een familielid of kennis als bewindvoerder worden aangesteld, maar vaak is het wenselijk om de bewindvoering onder te brengen bij een onafhankelijke professionele organisatie. Stichting Opmaat biedt al meer dan 30 jaar professionele bewindvoering.

1. Kennismaking

Wij nodigen je uit voor een gesprek om nader kennis te maken. Je kan bij dat gesprek jouw begeleider (verwijzer) of bijvoorbeeld een familielid of kennis meenemen. We willen graag wat weten van jou en van jouw omstandigheden.

Je wordt stap voor stap uitgelegd wat bewindvoering van Stichting Opmaat voor jou kan betekenen en wat wij van je verwachten. Je wordt gevraagd om jezelf te identificeren. Zorg daarom dat je een geldig paspoort, -ID-kaart of -rijbewijs meeneemt.

Nadat je het ingevulde Aanmeldformulier hebt getekend en afgegeven, gaan we gelijk aan de slag.

2. Aanvraag onderbewindstelling

Om onder bewind gesteld te worden moet een aanvraag worden gedaan bij de rechter. Dat gaat door het invullen van een aanvraagformulier. Vaak is dat formulier al door jouw begeleider ingevuld, maar ook Stichting Opmaat kan je helpen bij het invullen. Het aanvraagformulier wordt vervolgens met de benodigde bijlagen naar de rechtbank gestuurd.

3. De zitting bij de rechtbank

Je ontvangt per post een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank.

Tijdens de zitting behandelt de rechter het verzoek. Bij de zitting ben jijzelf, jouw contactpersoon bij Stichting Opmaat en eventueel jouw begeleider aanwezig. De rechter stelt vragen en probeert zich een goed beeld te vormen van jouw situatie.

 

4. De beslissing van de rechter

Na de zitting beslist de rechter over het verzoek om onder bewind gesteld te worden. De rechter zet die uitspraak op papier. Dit heet een beschikking. Je krijgt de beschikking per post toegestuurd.

5. Start bewindvoering

Als de rechter de aanvraag heeft goedgekeurd start de bewindvoering. Vanaf dat moment neemt jouw bewindvoerder van Stichting Opmaat de beslissingen omtrent jouw financiële zaken van je over.

Je mag formeel niet meer zelf beslissen over jouw bezittingen en geldzaken. Jouw bewindvoerder van Stichting Opmaat houdt wel zoveel als mogelijk rekening met jouw wensen. Je blijft ook zelf verantwoordelijk voor voldoende inkomen.

Boedelbeschrijving en budgetplan

Van al jouw bezittingen en schulden wordt een overzicht gemaakt (boedelbeschrijving) en je bewindvoerder maakt een budgetplan. Dat is een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven: wat je elke maand aan geld ontvangt, wat jouw maandelijkse kosten zijn en hoeveel geld je zelf kunt besteden. Als er schulden zijn en er is in het budget ruimte voor aflossingen, wordt ook het aflossingsschema in het budgetplan opgenomen.

Beheerrekening en leefgeldrekening

Jouw bewindvoerder opent twee bankrekeningen (plus eventueel een spaarrekening). Op de beheerrekening komt het geld binnen dat je krijgt, bijvoorbeeld salaris, uitkering, huurtoeslag of zorgtoeslag. Jouw bewindvoerder beheert deze rekening. De vaste uitgaven, eventuele aflossingen én jouw leefgeld worden voortaan door Stichting Opmaat van deze beheerrekening betaald.
Stichting Opmaat regelt dat de organisaties waarvan jij geld krijgt, dit voortaan op de beheerrekening storten.

De tweede rekening wordt jouw leefgeldrekening. Daarop stort Stichting Opmaat periodiek een vast bedrag. Dit leefgeld kan je zelf besteden aan boodschappen, kleding of bijvoorbeeld de kapper.

Post rechtstreeks naar Stichting Opmaat

Al jouw post over geldzaken gaat rechtstreeks naar jouw bewindvoerder. Stichting Opmaat zorgt ervoor dat alle organisaties die vaste lasten innen, de rekeningen en overige post voortaan naar Stichting Opmaat sturen. Daardoor ontvang je thuis geen (vervelende) brieven meer. Als er schulden zijn mag de deurwaarder alleen nog maar met jouw bewindvoerder communiceren en mag geen contact met jou opnemen. Dat betekent dat de deurwaarder dus ook niet meer bij jou thuis langs zal komen.

Inzicht in jouw situatie

Door gebruik te maken van de app “Mijn Stichting Opmaat kan je op elk gewenst moment op de hoogte blijven van jouw financiële situatie. Als je dat liever hebt, kan jij er ook voor kiezen om papieren rekeningoverzichten te ontvangen.

Jaarlijks legt jouw bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. De rechter ontvangt een samenvatting van jouw inkomsten en uitgaven over een heel jaar. De kantonrechter controleert zo het werk van jouw bewindvoerder.

Extra leefgeld

Als je een keer extra leefgeld nodig hebt voor bijzondere situaties, kan je dat eenvoudig aanvragen. Dat kan met de app “Mijn Stichting Opmaat”, of telefonisch of door het sturen van een email. Jouw bewindvoerder beoordeelt dan of er voldoende geld beschikbaar is. Als dat zo is, ontvangt je uiterlijk de werkdag na jouw aanvraag het geld op jouw leefgeldrekening. Wanneer het niet verstandig is om jouw vraag goed te keuren, krijgt je daarvan bericht. U kunt dan eventueel met jouw bewindvoerder naar een oplossing zoeken.

Wat jouw bewindvoerder mogelijk nog meer kan doen

N

Aangifte inkomstenbelasting

N

Betalings/aflossingsregelingen treffen; contact onderhouden met schuldeisers.

N

Aanvragen bijzondere bijstand, huur- en zorgtoeslag en kwijtscheldingen lokale belastingen.

N

Ondersteunen van de aanvraag voor schuldhulpverlening.

N

Hulp bij het regelen van verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en het indienen van declaraties.

Wat wordt van jouw verwacht?

N

Rekeningen en andere financiële post, die toch nog naar het huisadres komt, stuur je direct door naar jouw inkomensbeheerder.

N

Je zorgt voor inkomen, zoals loon of een uitkering.

N

Wanneer er iets verandert met dat inkomen geeft je dit door aan jouw bewindvoerder, bijvoorbeeld wanneer je meer salaris ontvangt of je wordt ontslagen.

N

Je maakt geen nieuwe schulden.

N

Wil je iets duurs kopen (anders dan boodschappen)? Overleg dan eerst met jouw bewindvoerder of daar genoeg geld voor is.

N

Overleg ook eerst met jouw bewindvoerder wanneer je een abonnement wilt nemen, bijvoorbeeld voor een telefoon.

N

Ga je samenwonen, juist uit elkaar of ga je verhuizen? Informeer jouw inkomensbeheerder over dit soort belangrijke veranderingen in jouw leefsituatie.

Einde bewindvoering

Het is meestal lastig te bepalen óf en wanneer je situatie verandert. Vaak wordt daarom het bewind voor onbepaalde tijd uitgesproken. Als de omstandigheden zo veranderen dat je weer helemaal zelf je geldzaken kan regelen, kunnen we je helpen om stap voor stap de zelfstandigheid te vergroten. Dat doen we tot je volledig zelf verantwoordelijk bent voor je inkomsten, uitgaven en administratie, zonder dat er schulden ontstaan. Dan vragen we samen aan de kantonrechter om het bewind te stoppen.

Oplossing van jouw problemen begint hier

Waar kunnen wij je mee helpen? *

Graag reactie via *

Graag akkoord geven *

* Deze velden zijn verplicht

Contact

Boschdijk 621
5626 AA Eindhoven

Postbus 122
5600 AC Eindhoven

T 040 21 40 700
E info@stichtingopmaat.org

Gecertificeerd lid van

Branchvereninging

©2024 Stichting Opmaat | Privacy- en cookiebeleid | Ontwerp en realisatie: PC-NL B.V. Duiven