Meedenken in alle situaties.

Laagdrempelig en toegankelijk.

Vlot, helder en resultaatgericht.

Wie zijn we

Stichting Opmaat is een professionele, integere organisatie met zeer ruime ervaring in het beheren van financiƫn. We bestaan sinds 1989. De ervaring die we in de loop der jaren hebben opgedaan, brengt belangrijke voordelen met zich mee.


  • We kennen de problemen die vaak schuilgaan achter de moeite die klanten hebben met hun financieel beheer. We zijn dan ook alert op signalen achter vragen en wensen en denken mee in het belang van onze klanten. Het maken van heldere afspraken is daar essentieel in.
  • We beschikken eveneens over een relevant netwerk van instanties waar we nauw mee samenwerken, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, banken, het UWV, zorginstellingen, de sociale verzekeringsbank en schuldhulpverleningsinstanties.

U mag bij Stichting Opmaat ook rekenen op een laagdrempelige toegankelijkheid. Geen zoektochten, niet oeverloos wachten. We houden ervan om vlot, helder en resultaatgericht te werken.

Integriteit en betrouwbaarheid vinden wij vanzelfsprekend voor een dienstverlener in deze branche. We zijn lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Dit lidmaatschap geeft ons een kwaliteitskeurmerk: het BPBI toetst haar leden namelijk jaarlijks op professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. Het is tevens een waarborg dat we aan alle wettelijke eisen voldoen. Voor meer informatie over het BPBI kunt u kijken op www.bpbi.nl.

We registreren onze activiteiten en gaan zorgvuldig om met gegevens van klanten. We zijn dan ook aangemeld bij de autoriteit Persoonsgegevens. Bij bewindvoering leggen we jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Onze jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een accountant.