Professioneel inkomensbeheer: stop oplopende financiële problemen.

Alert op signalen achter de financiële problematiek.

Nauwe samenwerking met alle relevante netwerken.

Ondersteuning van familiebewindvoerders

De familiebewindvoerder heeft in beginsel dezelfde taken en bevoegdheden als een professioneel bewindvoerder. Dezelfde wet- en regelgeving is immers op de familiebewindvoerder van toepassing.

De familiebewindvoerder neemt met zijn bereidverklaring een grote verantwoordelijkheid op zich. Op het gebied van bewindvoering wordt hij in toenemende mate geconfronteerd met ingewikkelde vraagstukken met betrekking tot uitkeringen, belastingen, toeslagen etc. Ook veranderende wetgeving betreffende mensen met problematische schulden maakt aard en omvang van de werkzaamheden als familiebewindvoerder complexer.

Wij kunnen ons voorstellen dat u als familiebewindvoerder regelmatig met vragen zit.

Graag bieden wij u als familiebewindvoerder hierin een klankbord. Als u met vragen zit kunt u desgewenst telefonisch contact met ons opnemen.