Professionele bewindvoering: rust en overzicht op financieel gebied.

Professionele bewindvoering: betrouwbaarheid belangrijk.

Bewindvoering

(beschermingsbewind meerderjarigen)

Is iemand vanwege zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, dan kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter. Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, het bezit van een huis, een toekomstige erfenis. Beschermingsbewind houdt in dat een andere persoon of organisatie de goederen beheert die onder bewind zijn gesteld ofwel de financiële belangen behartigt die hiermee zijn gemoeid. De klant kan de kantonrechter vragen de bewindvoering in handen te leggen van een gezins-/familielid of kennis. Vaak is het echter wenselijk om dit bij een onafhankelijke, professionele organisatie onder te brengen, die bij voorkeur is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. De relatie met gezins-/familieleden en kennissen kan zo niet verstoord raken bij eventuele onenigheid over het bewind. Voor een naaste kan het bovendien lastig zijn om zo’n formele taak te combineren met de andere rol. Mede op basis van de wensen van de klant bepaalt de kantonrechter wie bewindvoerder wordt.

Stichting Opmaat is een onafhankelijke, professionele organisatie die is aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring.
Bij bewindvoering zorgen we ervoor dat alle goederen die onder bewind worden gesteld goed worden beheerd. De klant mag formeel zelf niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met zijn wensen.


Afhankelijk van de situatie van de klant kunt u het volgende van ons verwachten:

  • we maken een beschrijving van de goederen die onder het bewind vallen
  • we openen op naam van de klant een bankrekening (beheerrekening), eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening
  • we regelen dat de organisatie waarvan de klant het inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening stort. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige post naar Stichting Opmaat sturen. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en verzekeringsinstanties. De vaste lasten worden voortaan door Stichting Opmaat van de beheerrekening betaald
  • we regelen dat de klant leefgeld ontvangt voor dagelijkse uitgaven
  • we verzorgen de aangifte inkomstenbelasting box1
  • we vragen subsidies (zoals bijzondere bijstand), toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen lokale belastingen aan
  • we regelen verzekeringen (zoals zorgverzekering, WA, inboedel en uitvaart) en declaraties
  • de klant ontvangt periodiek bankrekeningoverzichten, zodat hij op de hoogte blijft van zijn financiële situatie
  • we leggen jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over wat we voor de klant hebben gedaan.

Wat vragen we van de klant?

  • De klant stuurt financiële post die toch nog op het huisadres komt, door naar Stichting Opmaat.